Zaprzestanie prac nad rozwojem programu Maks V.JPK

Home / Blog / Zaprzestanie prac nad rozwojem programu Maks V.JPK

W związku z zaprzestaniem prac nad rozwojem programu Maks V.JPK informujemy, że zakupiona przez Państwa subskrypcja będzie aktywna do dnia jej obowiązywania (przez 12 miesięcy od daty ostatniego zakupu lub przedłużenia).

Datę ważności licencji można sprawdzić po zalogowaniu się do programu. Po wejściu w menu Ustawienia proszę wcisnąć przycisk Licencja. W polu Ważna do widoczna jest data, z jaką Państwa licencja utraci ważność.

Nie będzie możliwe przedłużenie subskrypcji na kolejny okres!

Proponujemy zapisanie zgromadzonych w programie danych zgodnie z poniższą instrukcją:

1. Zapis plików JPK_VAT

Po wejściu w menu Jednolity Plik Kontrolny proszę ustawić się na pierwszym pliku w tabeli. Następnie wcisnąć przycisk Zapisz plik. Po wybraniu miejsca zapisu pliku (warto utworzyć dla tego celu odpowiednio nazwany folder) proszę wcisnąć przycisk Zapisz.
UWAGA:
Czynności należy powtórzyć dla każdej z pozycji tabeli – zapisać kolejno każdy z plików JPK.


2. Zapis deklaracji VAT-7

Po wejściu w menu Deklaracje VAT-7 proszę ustawić się na pierwszym pliku w tabeli. Następnie wcisnąć przycisk Pokaż deklarację. Wyświetlony zostanie PDF z widokiem deklaracji VAT-7. Wcisnąć przycisk Zapisz, wybrać miejsce zapisu pliku (warto utworzyć dla tego celu odpowiednio nazwany folder), potwierdzić.
UWAGA:
Czynności należy powtórzyć dla każdej z pozycji tabeli – zapisać kolejno każdą z deklaracji VAT-7.

3. Eksport faktur sprzedaży

Po wejściu w menu Sprzedaż proszę wcisnąć przycisk Eksport do Excel. Po wybraniu miejsca zapisu pliku (warto utworzyć dla tego celu odpowiednio nazwany folder) proszę wcisnąć przycisk Zapisz.

4. Eksport faktur zakupu

Po wejściu w menu Zakup proszę wcisnąć przycisk Eksport do Excel. Po wybraniu miejsca zapisu pliku (warto utworzyć dla tego celu odpowiednio nazwany folder) proszę wcisnąć przycisk Zapisz.

5. Eksport kontrahentów

Po wejściu w menu Kontrahenci proszę wcisnąć przycisk Eksport do Excel. Po wybraniu miejsca zapisu pliku (warto utworzyć dla tego celu odpowiednio nazwany folder) proszę wcisnąć przycisk Zapisz.