Polityka prywatności

Home / Polityka prywatności

Polityka prywatności i wykorzystywania plików Cookies w serwisie internetowym www.programjpk.pl

 

 1. Korzystając z serwisu internetowego www.programjpk.pl akceptują Państwo zasady naszej Polityki Prywatności znajdujące się poniżej. Jeśli nie zgadzają się Państwo z którymkolwiek punktem poniższych zasad, prosimy o niekorzystanie z serwisu internetowego www.programjpk.pl
 2. pl przywiązuje szczególną wagę do poszanowania prywatności użytkowników odwiedzających serwis www.programjpk.pl.
 3. Administratorem danych osobowych zawartych w serwisie jest SOFTMAKS.PL Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Kraszewskiego 1, kod 85-240, Polska, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000151659, której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy w Bydgoszczy Wydział XIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr NIP: 6652451039
 4. Dane osobowe są zbierane i przetwarzane oraz chronione przez Softmaks.pl zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.) i rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. z 2004 r. Nr 100, poz. 1024).
 5. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi.
 6. Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy.
 7. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza
 8. Dane osobowe pozostawione w serwisie nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom trzecim, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych.
 9. Zgodnie z przyjętą praktyką przechowujemy zapytania http/https kierowane do naszego serwera. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL.  Dane te nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi serwis www.programjpk.pl.
 10. Zebrane logi przechowywane są przez czas nieokreślony, jako materiał pomocniczy służący do administrowania serwisem. Informacje w nich zawarte nie są ujawniane nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem. Na podstawie plików logów mogą być generowane statystyki stanowiące pomoc w administrowaniu. Zbiorcze podsumowania w postaci takich statystyk nie zawierają żadnych cech identyfikujących osoby odwiedzające serwis.
 11. Aby ułatwić korzystanie z serwisu, mechanizm nim zarządzający wykorzystuje technologię znaną jako cookies – informacje zapisywane przez serwis www.programjpk.pl na komputerze użytkownika. Nie jest ona wykorzystywana do pozyskiwania jakichkolwiek danych o osobach odwiedzających serwis. Użytkownik może w każdej chwili wyłączyć w swojej przeglądarce internetowej opcję przyjmowania cookies. Może to spowodować jednak pewne utrudnienia w korzystaniu z serwisu.
 12. Serwis www.programjpk.pl zawiera odnośniki do innych stron WWW. Nie ponosimy odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na tych stronach. Namawiamy, by po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityką prywatności tam ustaloną. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko serwisu www.programjpk.pl
 13. W przypadku zmiany obowiązującej polityki prywatności, wprowadzone zostaną odpowiednie modyfikacje do powyższego zapisu.